Integritetspolicy

I denna integritetspolicy har vi beskrivit hur gates-of-olympus-app.com samlar in viss information från besökare på webbplatsen och hur dessa uppgifter senare lagras, bearbetas och används. Vi samlar endast in våra användares personuppgifter för att tillhandahålla en kasino- och insättningsmatchningstjänst, samt för att underhålla och förbättra denna webbplats. Användarens personuppgifter samlas in i fullständig överensstämmelse med den senaste dataskyddslagstiftningen.

Inledning 

I de avsnitt som följer har vi tillhandahållit detaljerad information om hur gates-of-olympus-app.com samlar in och hanterar webbplatsbesökarnas personuppgifter, samt våra rättsliga motiveringar för denna datainsamling och behandling. Dessutom har vi också inkluderat förtydliganden om de specifika dataskyddsrättigheter som våra användare har rätt till.

För att bättre förstå denna policy uppmanar vi dig att bekanta dig med de juridiska termer som definieras nedan.

Terminologi

 • Personuppgifter: All information och alla detaljer om en person som kan användas för att potentiellt identifiera dem. Detta inkluderar juridiskt namn, fysiska och elektroniska adresser, telefonnummer och andra attribut som beskrivs närmare i artikel 4.1 i GDPR.
 • Personuppgiftsansvarig: Den person, det företag eller annan enhet som har befogenhet att bestämma vilka typer av personuppgifter som ska samlas in, vem som ska behandla dem och hur, och vad de insamlade uppgifterna ska användas till. När det gäller denna webbplats är gates-of-olympus-app.com personuppgiftsansvarig.
 • Personuppgiftsbiträde: Den organisation eller person(er) som utsetts av den personuppgiftsansvarige för att samla in, bearbeta, lagra eller på annat sätt hantera användarnas personuppgifter. En webbplats kan arbeta med många olika personuppgiftsbiträden samtidigt.
 • Behandling av personuppgifter: Ett paraplybegrepp för alla möjliga åtgärder och manipulationer med användardata som samlas in av en webbplats. Listan över möjliga åtgärder inkluderar men är inte begränsad till datalagring, överföring, delning, ändring, radering och mer.
 • GDPR: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.

Metoder för insamling av personuppgifter

För att kunna tillhandahålla de tjänster som vi presenterar på gates-of-olympus-app.com och uppfylla våra rättsliga skyldigheter måste vi samla in vissa personuppgifter från webbplatsens besökare. Nedan har vi beskrivit de olika sätt på vilka användarna överför dessa uppgifter till oss:

 • Användare som frivilligt delar med sig av data genom att använda webbplatsen:

Webbplatsbesökare delar naturligtvis vissa av sina personuppgifter när de surfar på vår webbplats eller begär våra tjänster. Om en användare till exempel skickar in vårt kontaktformulär eller ansöker om en bonus kan de behöva uppge sitt fullständiga namn och sin e-postadress. Vi ber alltid om våra kunders informerade samtycke innan sådana uppgifter samlas in.

 • Användare som delar data i kommunikation med gates-of-olympus-app.com:

Dessutom kan besökare frivilligt lämna mer information när de kommunicerar med gates-of-olympus-app.com. De kan ge mer information om sin situation, erfarenhet av våra tjänster och så vidare när de talar med gates-of-olympus-app.com via vårt kontaktformulär eller via e-post, till exempel. Eftersom användarna tillhandahåller denna information efter eget gottfinnande betraktas den som samtyckt. Om några av de uppgifter som delas med oss på detta sätt inte hör till diskussionen eller inte är nödvändiga för att uppfylla användarens begäran, kommer gates-of-olympus-app.com inte att behandla dem.

 • Ytterligare information samlas in via cookies:

Dessutom kan de cookies vi använder på gates-of-olympus-app.com samla in mer information om webbplatsens besökare. Cookies kan upptäcka detaljer som plats, demografiska data och surfpreferenser. Vi använder inte denna information för att peka ut särskilda användare utan snarare för att studera vår kundbas och förstå deras behov bättre så att vi kan tillhandahålla en bättre tjänst i framtiden.

Skäl för behandling av personuppgifter

Behandlingen av webbplatsbesökarnas personuppgifter krävs så att gates-of-olympus-app.com kan leverera sin affiliate-marknadsföringstjänst och länka användare med lämpliga onlinekasinon eller ge dem tillgång till exklusiva erbjudanden och bonusar. Dessutom behöver vi också vissa av våra användares uppgifter för att studera vår webbplats prestanda och planera tekniska eller innehållsmässiga förbättringar. Vi följer gällande sekretesslagstiftning i de regioner där vi är verksamma.

För att ytterligare illustrera våra datainsamlingsbehov, här är de rättsliga grunderna för insamling och behandling av personuppgifter som gates-of-olympus-app.com förlitar sig på:

 • Ett framgångsrikt tillhandahållande av tjänster: Vi behöver vissa grundläggande personuppgifter från våra kunder för att kunna tillhandahålla våra tjänster på ett adekvat sätt, såsom att ansluta dem till ett onlinekasino eller hitta aktiva kampanjerbjudanden åt dem.
 • Uppfyllande av rättsliga skyldigheter: Viss lagstiftning, t.ex. GDPR, kräver att gates-of-olympus-app.com som datainsamlare samlar in viss information om webbplatsbesökare.
 • För att tillgodose våra legitima affärsintressen: Som ett onlineföretag har vi också ett legitimt intresse av att upprätthålla kvaliteten på webbplatsen gates-of-olympus-app.com och kontinuerligt förbättra den, för vilket vi samlar in vissa tekniska och surfande data från webbplatsbesökare. Dessa uppgifter hjälper oss att utvärdera prestandan på vår webbplats.
 • Andra samtyckesbaserade former av datainsamling: Förutom de användningsfall som nämns ovan kan användare också dela andra personuppgifter med gates-of-olympus-app.com med deras fritt givna, informerade samtycke.

Observera att även om gates-of-olympus-app.com är datainsamlare för denna webbplats, är det inte databehandlare. Vi sparar inte någon av våra kunders information på vår webbplats servrar. Istället vidarebefordras all information till våra tredjeparts kasinopartner när användaren begär vår kasinomatchningstjänst. Dessa kasinon fungerar som personuppgiftsbiträden när kunden samtycker till att dela sina personuppgifter med dem.

Om det finns något annat du vill veta om insamling och behandling av personuppgifter som inte omfattas av detta dokument, vänligen kontakta det kasino som vi kopplade dig till, eftersom det är personuppgiftsbiträdet i ditt fall.

Användning av dina personuppgifter

För att vår plattform ska fungera korrekt och leverera de högkvalitativa tjänster vi annonserar, måste vi samla in och använda vissa av våra webbplatsbesökares personuppgifter. 

Här följer de olika kategorierna av användningsområden för de data som samlats in med de metoder som beskrivits tidigare: 

 • Ansluta användaren till onlinekasinon och specialerbjudanden: Vi måste samla in och använda kundens namn och e-postadress om de begär vår matchningstjänst för kasinon, eftersom vi måste vidarebefordra denna information till våra partner så att de kan tillhandahålla speltjänster och bonusar till våra kunder.
 • Kommunikation med användaren: För att vi ska kunna svara på användarnas förfrågningar måste de dela med sig av sina kontaktuppgifter till oss när de skickar in formuläret Kontakta oss.
 • Meddela användaren om kampanjer: Om kunden uttryckligen har samtyckt till att få meddelanden om nya tjänster eller kampanjerbjudanden måste vi behandla deras uppgifter för att skicka dem denna information.
 • Undersökning av uppgraderingar av webbplatser: Plattformen gates-of-olympus-app.com behöver också visa och behandla användarnas personuppgifter när vi undersöker webbplatsens prestanda. Vi använder denna värdefulla insikt för att identifiera aspekter av vår webbplats som kan förbättras ytterligare så att vi kan leverera en ännu mer tillfredsställande surfupplevelse i framtiden.

Användning av cookies

Som alla moderna webbplatser använder gates-of-olympus-app.com cookies för att identifiera användare och studera deras surfpreferenser. Denna information används inte för att spåra användaren, men den hjälper oss att bättre förstå våra kunders behov och preferenser. Därför är cookies ett ovärderligt verktyg som vår tekniska personal förlitar sig på för att hitta områden som kan förbättras på vår webbplats. 

När du surfar på gates-of-olympus-app.com kan du stöta på tre olika typer av cookies.

Permanenta cookies

Dessa viktiga cookies möjliggör vissa funktioner på vår webbplats. Om du inaktiverar dem kan du bli utestängd från vissa tjänster eller delar av webbplatsen, vilket skulle påverka din surfupplevelse negativt.

Cookies för Google Analytics

Plattformen gates-of-olympus-app.com kan också använda Google Analytics-cookies för att ytterligare studera våra användares preferenser och leverera en mer njutbar surfupplevelse. Observera att enligt vårt avtal med Google får Google inte använda våra användares data för egna ändamål.

Cookies från tredje part

Vår webbplats kan också innehålla cookies som tillhör våra tredjepartspartners. Dessa cookies hjälper till att göra övergången från vår webbplats till deras sömlös och förbättra din upplevelse av vår webbplats.

Hur lagrar vi personuppgifter?

Ingen av de uppgifter som vi samlar in från webbplatsens besökare sparas på gates-of-olympus-app.com:s servrar. Eftersom vi inte är personuppgiftsbiträdet har vi inget behov av dessa uppgifter. Istället överförs all användarinformation till våra affiliatepartners - de onlinekasinon som gates-of-olympus-app.com har rekommenderat till kunden. Det eller de företag som kunden väljer att samarbeta med är de som lagrar och behandlar kundens information. 

Våra partners förblir engagerade i att följa all relevant integritetslagstiftning, oavsett om det är GDPR eller utländsk motsvarighet. Vi rekommenderar ändå att våra användare noggrant kontrollerar varje onlinekasinos integritetspolicy för att lära sig mer, eftersom vissa klausuler kanske inte är desamma som de villkor som anges på gates-of-olympus-app.com. 

Är dina personuppgifter säkra?

För att ge våra kunder maximal säkerhet uppfyller webbplatsen gates-of-olympus-app.com de senaste kraven på webbsäkerhet och har ett giltigt SSL-certifikat för korrekt kryptering av användardata. 

Dessutom följer vi en mycket strikt policy för datadelning och lämnar inte ut våra kunders information till någon obehörig tredje part. All potentiell datadelning sker med användarens uttryckliga, informerade samtycke. Om en legitim tredje part, t.ex. en organisation eller de lokala myndigheterna, begär tillgång till dina personuppgifter åtar vi oss att informera dig om detta inom en rimlig tidsram och formellt inhämta ditt samtycke, om lagen kräver det, innan vi delar din information.

När det gäller datasäkerhet inom gates-of-olympus-app.com har vi strukturerat vårt arbetsflöde på ett sätt som säkerställer att dina uppgifter passerar genom det minsta antal anställda som krävs för att leverera de tjänster du begär av oss. Dessutom omfattas alla anställda på gates-of-olympus-app.com av sekretessavtal och är juridiskt förbjudna att dela någon information om våra kunders personuppgifter med någon.

Under vissa omständigheter kan dock gates-of-olympus-app.com kontaktas av tredje part med begäran om tillgång till en användares personuppgifter. Till exempel, om myndigheterna genomför en utredning som involverar en eller flera av våra kunder och de kräver information om dessa användares erfarenhet av gates-of-olympus-app.com, kan vi behöva följa lagen och respektera denna begäran. 

Du kan dock vara säker på att personalen på gates-of-olympus-app.com noggrant kommer att undersöka alla sådana förfrågningar för att bekräfta om deras ursprung är legitimt. Vi kommer också att undersöka den lokala lagstiftningen för att avgöra om vi i själva verket är skyldiga att följa den eller om våra användares rätt till integritet väger tyngre än begäran. Vår yttersta avsikt är att skydda de personuppgifter som kunderna delar med sig av till oss i den utsträckning som dataskyddslagarna tar hänsyn till dem.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Som tidigare nämnts kommer gates-of-olympus-app.com alltid att meddela kunderna om en tredje part begär att få se deras uppgifter och begära deras samtycke i alla fall där samtycke är nödvändigt.

Vi rekommenderar ändå att du kontrollerar sekretesspolicyn för de webbplatser från tredje part som du använder, även om du omdirigerades till dem från gates-of-olympus-app.com, för att ta reda på hur de behandlar och delar din information.

Observera att förutom gates-of-olympus-app.com och våra affiliate-partners kan det finnas fler parter som är juridiskt behöriga att se dina personuppgifter. Till exempel kan ett värdföretag som gates-of-olympus-app.com arbetar med ha rätt att komma åt din information som en del av de tekniska kraven för underhåll och funktion av vår webbplats. 

Alla parter som har tillgång till dina personuppgifter ser och behandlar dem dock i enlighet med GDPR och alla andra tillämpliga sekretesslagar.

Vilka är dina rättigheter när det gäller dataskydd?

Dataskyddslagstiftning som GDPR och vissa av dess utländska motsvarigheter ger alla webbplatsanvändare följande rättigheter:

 • Rätten att se dina uppgifter: Kunder har rätt att se vilka uppgifter gates-of-olympus-app.com har samlat in från dem.
 • Rätt att ändra dina uppgifter: Kunder har också rätt att ändra den information som gates-of-olympus-app.com har registrerat om dem om den var felaktigt sparad eller behöver uppdateras.
 • Rätten att begränsa tillgången till dina uppgifter: Användare kan också begära att gates-of-olympus-app.com begränsar tillgången till deras personuppgifter under särskilda omständigheter som beskrivs i GDPR. Om kunden till exempel befinner sig mitt i en tvist om databehandling, kan de vilja att deras information hålls privat tills ett beslut har fattats.
 • Rätten att flytta dina uppgifter: Kunderna kan också be den personuppgiftsansvarige att dela eller skicka deras information till en annan tredje part som de har valt.
 • Rätt att radera dina uppgifter: Användare kan begära att gates-of-olympus-app.com raderar de personuppgifter som samlats in om dem. När en sådan begäran visas måste vi också informera de databehandlare som gates-of-olympus-app.com arbetar med om begäran så att de också kan radera sina egna kopior av dessa uppgifter.
 • Rätten att lämna in ett klagomål om databehandling: Om användarna anser att något är fel med hur deras uppgifter samlas in eller behandlas, kan de lämna in ett formellt klagomål till de berörda myndigheterna.

Dessutom kan webbplatsens användare också:

 • Avböja att samtycka till gates-of-olympus-app.com:s integritetspolicy och datainsamling eller behandling (men i detta fall kan de inte utnyttja våra tjänster);
 • Bestrid de skäl som gates-of-olympus-app.com har angett som berättigat intresse för insamling och behandling av uppgifter om de kan bevisa att våra skäl inte väger tyngre än deras rätt till integritet.

Om du har några andra frågor om denna integritetspolicy, tveka inte att kontakta oss. Du kan nå oss via formuläret på vår sida Kontakta oss. För frågor om databehandling rekommenderar vi att du vänder dig direkt till de onlinekasinon som vi har kopplat dig till, eftersom de är de personuppgiftsbiträden som är kvalificerade att svara.

Förändringar i politiken

Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet i denna integritetspolicy eller andra avsnitt och sidor på gates-of-olympus-app.com. Vi kommer att försöka informera våra kunder om kommande ändringar i förväg, men vi kan fortfarande genomföra vissa ändringar utan föregående meddelande. 

Innehållsändringar träder i kraft från det ögonblick de publiceras live på gates-of-olympus-app.com, eller från ditt nästa besök på webbplatsen om du råkar vara på den redan när ändringarna genomförs. 

Oavsett om du rutinmässigt kontrollerar denna policy för ändringar eller inte, innebär din fortsatta användning av vår webbplats att du godkänner och samtycker till dem.

Bläddra till toppen